Tavşan Ayağı
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Gaddarın Pençesi
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Destekli Zırh
Tipi: Alışılmış
Zırh
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Hafif Bot
Tipi: Alışılmış
Bot
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Deri Eldiven
Tipi: Alışılmış
Eldiven
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Deri Miğfer
Tipi: Alışılmış
Miğfer
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Savaşçının Kalkanı
Tipi: Alışılmış
Kalkan
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Tüccarın Bıçakları
Tipi: Alışılmış
Silah
Ay Sikkesi: 10
Piyade
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Simyacının Tılsımı
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Unutma Şişesi
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Okçunun Göğüs Zırhı
Tipi: Alışılmamış
Zırh
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Savaşçı Botu
Tipi: Alışılmamış
Bot
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Ejderha Derisi Eldiven
Tipi: Alışılmamış
Eldiven
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Hafif Miğfer
Tipi: Alışılmamış
Miğfer
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Ihlamur Ağacı Kalkanı
Tipi: Alışılmamış
Kalkan
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +8.8% (±0.8)
Haydut Hançeri
Tipi: Alışılmamış
Silah
Ay Sikkesi: 30
Piyade
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Mertlik Toniği
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Güç Kanatları
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Savunma gücü: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Kıdemli Zırhı
Tipi: Nadir
Zırh
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Varg Kürkü Botu
Tipi: Nadir
Bot
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Elf Eldiveni
Tipi: Nadir
Eldiven
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Muhafızın Miğferi
Tipi: Nadir
Miğfer
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Kahramanın Kalkanı
Tipi: Nadir
Kalkan
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Kahramanın Palası
Tipi: Nadir
Silah
Ay Sikkesi: 60
Piyade
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Altın Bileklik
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Saldırı: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Boğa Broşu
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Savunma gücü: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Kahramanın Göğüs Zırhı
Tipi: Efsanevi
Zırh
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Göçebenin Botu
Tipi: Efsanevi
Bot
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Zırhlı Eldiven
Tipi: Efsanevi
Eldiven
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Mızrakçının Miğferi
Tipi: Efsanevi
Miğfer
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Asil Kalkan
Tipi: Efsanevi
Kalkan
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Savunma gücü: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Marki'nin Mızrağı
Tipi: Efsanevi
Silah
Ay Sikkesi: 100
Piyade
Saldırı: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Okçunun Baş Parmak Yüzüğü
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Ejderha Yüzüğü
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
İntikamcı Zırhı
Tipi: Alışılmış
Zırh
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Demir Bot
Tipi: Alışılmış
Bot
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Sporcu Eldiveni
Tipi: Alışılmış
Eldiven
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Kuşatılmış Miğfer
Tipi: Alışılmış
Miğfer
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Gözcü Kalkanı
Tipi: Alışılmış
Kalkan
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Vahşi Savaşçının Üçlü Mızrağı
Tipi: Alışılmış
Silah
Ay Sikkesi: 90
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Falcının Yüzüğü
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Sis Yüzüğü
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Nöbetçi Zırhı
Tipi: Alışılmamış
Zırh
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Atlı Botu
Tipi: Alışılmamış
Bot
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Nöbetçi Eldiveni
Tipi: Alışılmamış
Eldiven
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Savaşçının Miğferi
Tipi: Alışılmamış
Miğfer
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Nöbetçi Kalkanı
Tipi: Alışılmamış
Kalkan
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +8.8% (±0.8)
Göçebenin Kılıcı
Tipi: Alışılmamış
Silah
Ay Sikkesi: 120
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Demir Pençe
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Cüce Yüzüğü
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Şampiyonun Zırhı
Tipi: Nadir
Zırh
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Yontulmamış Bot
Tipi: Nadir
Bot
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Dövülme Eldiven
Tipi: Nadir
Eldiven
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Soylu Miğferi
Tipi: Nadir
Miğfer
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Elf Kalkanı
Tipi: Nadir
Kalkan
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Şampiyonun Uzun Kılıcı
Tipi: Nadir
Silah
Ay Sikkesi: 160
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Lovarın Yüzüğü
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Farwol'un Yüzüğü
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Amirin Göğüs Zırhı
Tipi: Efsanevi
Zırh
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Muhafızın Botu
Tipi: Efsanevi
Bot
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Şampiyonun Eldiveni
Tipi: Efsanevi
Eldiven
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Elf Miğferi
Tipi: Efsanevi
Miğfer
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Hanedan Kalkanı
Tipi: Efsanevi
Kalkan
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Savunma gücü: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Şimşek Çekici
Tipi: Efsanevi
Silah
Ay Sikkesi: 400
Piyade, Süvari Birimleri
Saldırı: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Büyücü Piposu
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Yılan Tacı
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Elf Zırhı
Tipi: Alışılmış
Zırh
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Büyülü Bot
Tipi: Alışılmış
Bot
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Savaş Ustası Eldiveni
Tipi: Alışılmış
Eldiven
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
İnfazcı Miğferi
Tipi: Alışılmış
Miğfer
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Büyücü Kalkanı
Tipi: Alışılmış
Kalkan
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Büyülü Kılıç
Tipi: Alışılmış
Silah
Ay Sikkesi: 240
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Elf Savaş Yelpazesi
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Şans Aynası
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Kafir Zırhı
Tipi: Alışılmamış
Zırh
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Büyücü Botu
Tipi: Alışılmamış
Bot
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Dev Eldiveni
Tipi: Alışılmamış
Eldiven
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
İlham Miğferi
Tipi: Alışılmamış
Miğfer
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Druid Kalkanı
Tipi: Alışılmamış
Kalkan
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +8.8% (±0.8)
Altın Balta
Tipi: Alışılmamış
Silah
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Ejderha Kemiği Tılsımı
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Ametist Tılsımı
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Hain Zırhı
Tipi: Nadir
Zırh
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Buz Botu
Tipi: Nadir
Bot
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Druid Eldiveni
Tipi: Nadir
Eldiven
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Ölümsüzlük Maskesi
Tipi: Nadir
Miğfer
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Huzur Kalkanı
Tipi: Nadir
Kalkan
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Elf Uzun Kılıcı
Tipi: Nadir
Silah
Ay Sikkesi: 640
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Akbaba Pençesi
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Kan Taşı Tılsımı
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Element Zırhı
Tipi: Efsanevi
Zırh
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Marki'nin Botu
Tipi: Efsanevi
Bot
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Ustanın Eldiveni
Tipi: Efsanevi
Eldiven
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Vampir Miğferi
Tipi: Efsanevi
Miğfer
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Hükümdar Kalkanı
Tipi: Efsanevi
Kalkan
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Savunma gücü: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Ruh Biçen
Tipi: Efsanevi
Silah
Ay Sikkesi: 1600
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler
Saldırı: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Kutsal Kantsi
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Canavarın Pençesi
Tipi: Alışılmış
Yüzük
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Kumandanın Zırhı
Tipi: Alışılmış
Zırh
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Bakır Bot
Tipi: Alışılmış
Bot
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Dul Pençesi
Tipi: Alışılmış
Eldiven
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Ölüm Maskesi
Tipi: Alışılmış
Miğfer
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +2.5% (±0.5)
 
max: +5% (±0.5)
Vazgeçilmiş Olanın Kalkanı
Tipi: Alışılmış
Kalkan
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Cehennemin Kılıcı
Tipi: Alışılmış
Silah
Ay Sikkesi: 480
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Varg Dişi
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Tanrı Gözü
Tipi: Alışılmamış
Yüzük
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6% (±0.5)
Druidin Zırhı
Tipi: Alışılmamış
Zırh
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Kumandanın Botu
Tipi: Alışılmamış
Bot
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Güç Eldiveni
Tipi: Alışılmamış
Eldiven
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
İnfazcının Miğferi
Tipi: Alışılmamış
Miğfer
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +3.5% (±0.5)
 
max: +6.5% (±0.5)
Seçilmiş Olanın Kalkanı
Tipi: Alışılmamış
Kalkan
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +8.8% (±0.8)
Devin Baltası
Tipi: Alışılmamış
Silah
Ay Sikkesi: 960
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Titanların Kanı
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Sonsuzluk Taşı
Tipi: Nadir
Yüzük
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +4.5% (±0.5)
 
max: +8% (±0.5)
Lider'in Zırhı
Tipi: Nadir
Zırh
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Lider'in Botu
Tipi: Nadir
Bot
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Ejderha Pençesi Eldiven
Tipi: Nadir
Eldiven
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +4.5% (±0.5)
 
max: +10% (±0.5)
Kahramanların Miğferi
Tipi: Nadir
Miğfer
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +5.3% (±0.8)
 
max: +10.8% (±0.8)
Buz Kalkan
Tipi: Nadir
Kalkan
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
İmparatorun Palası
Tipi: Nadir
Silah
Ay Sikkesi: 1280
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +13.5% (±0.5)
Ejderhanın Tacı
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Tanrıların Maskesi
Tipi: Efsanevi
Yüzük
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +5.5% (±0.5)
 
max: +11.5% (±0.5)
Seçilmiş Olanın Zırhı
Tipi: Efsanevi
Zırh
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Titanın Botu
Tipi: Efsanevi
Bot
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Kara El
Tipi: Efsanevi
Eldiven
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Titanın Başlığı
Tipi: Efsanevi
Miğfer
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +6.5% (±0.5)
 
max: +15.5% (±0.5)
Hiddet Kalkanı
Tipi: Efsanevi
Kalkan
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Savunma gücü: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)
Sabah Yıldızı
Tipi: Efsanevi
Silah
Ay Sikkesi: 3200
Piyade, Süvari Birimleri, Doğaüstü Birimler, Hayvani Birimler
Saldırı: +9.5% (±0.5)
 
max: +20.5% (±0.5)

Bastıran Fırtına Efsaneleri Ekipman Eşyası, Tanımı